variació lingüística

 

Materials de llengua i literatura catalana del professorat de les Terres de l’Ebre

Seminari ‘Per un model de llengua a l’aula adequat a les Terres de l’Ebre’ (2004)

 

 

Història de la llengua

Història de la llengua catalana (www.)

Textos medievals catalans (www.)

 

Sociolingüística

Dades de coneixement del català (www.)

Legislació lingüística dels PPCC (www.)

 

Un món de llengües

Les llengües del món (www.)

Les llengües del món. Mapes (www.)

Mapa de les llengües d'Europa (www.)

 

Dialectologia

Els parlars catalans (www.)

Una mica de dialectologia valenciana, de Josep Saborit Vilar (www.)

Caracterització del tortosí  (.txt)

Mapa dels PPCC. Comarques (www.)

Mapa dels PPCC. Dialectes (www.)

Mapa de les Terres de l'Ebre (www.)

Etnotextos (www.)