presentació

 

Materials de llengua i literatura catalana del professorat de les Terres de l’Ebre

Seminari ‘Per un model de llengua a l’aula adequat a les Terres de l’Ebre’ (2004)

 

 

precedents

intenció

continguts

instruccions

criteris de transcripció

adreces de contacte

 

 

 

 

precedents                                       (tornar)

 

Dins el Pla de Formació Permanent del Professorat de la zona del Baix Ebre (PFZ) es venien celebrant activitats relacionades amb l'area de llengua, amb caracter general i transversal. Concretament, des de l'IES de l'Ebre els darrers anys s'havien celebrat les seguents:

 

Curs 1997-1998.

Grup de Treball: "Activitats d'Ensenyament aprenentatge a l'àrea de llengua".

Places: 11. Inscrits: 9. Adjudicats: 9. Assistents: 9

Durada: 40 h. Dates: dimecres, del 27 d'octubre de 1997 al 14 de maig de 1998

Lloc: IES de l'Ebre. Tortosa

Responsable-Coordinadora: Maria Pilar Andreu Galiana (IES Ebre)

Assistents: IES Ebre (Oleguer Arqués, M.Lluisa Feminia, Montse Perelló, Cèlia Porres, Helena Prada, Mª Teresa Sanz i Dolors Sanjuan); i IES Bau (Margarita Martínez)

 

Curs 1998-1999.

Grup de Treball: "Activitats d'Ensenyament aprenentatge a l'àrea de llengua".

Places: 10. Inscrits: 10. Adjudicats: 10. Assistents: 10

Durada: 40 h. Dates: dimecres, del 28 d'octubre de 1998 al 15 de maig de 1999

Lloc: IES de l'Ebre. Tortosa

Responsable-Coordinadora: Maria Pilar Andreu Galiana (IES Ebre)

Assistents: IES Camarles (Olaguer Arqués); IES Ebre (M.Lluisa Feminia, Montse Perelló, Cèlia Porres, Helena Prada, Mª Teresa Sanz i Dolors Sanjuan); IES Bau (Margarita Martínez); IES Ramon Berenguer IV (Rosa Mª González)

 

Curs 1999-2000.

Grup de Treball: "Activitats d'Ensenyament aprenentatge a l'àrea de llengua".

Places: 10. Inscrits: 12. Adjudicats: 12. Assistents: 12

Durada: 40 h. Dates: dimecres, del 3 de novembre de 1999 al 10 de maig de 2000

Lloc: IES de l'Ebre. Tortosa

Responsable-Coordinadora: Maria Pilar Andreu Galiana (IES Ebre)

Assistents: IES Camarles (Olaguer Arqués); IES Ebre (M.Lluisa Feminia, Monserrat Mandoli, Montse Perelló, Cèlia Porres, Helena Prada, Josep Prades, Mª Àngeles Rojas i Dolors Sanjuan); IES Bau (Margarita Martínez); i,  IES Roquetes (Ester Sánchez)

 

Aquest mateix curs, de forma paral·lela a l'anterior activitat va sorgir la iniciativa de treballar des dels departament de llengua (català i castellà) de l'IES de Roquetes, tenint continuitat el curs següent:

 

Curs 1999-2000.

Grup de Treball: "Pedagogia de la sintaxi de les llengues catalana i castellana".

Places: 10. Inscrits: 14. Adjudicats: 11. Assistents: 11

Durada: 40 h. Dates: dimecres, del 20 d'octubre de 1999 al 23 de febrer de 2000

Lloc: CRP del Baix Ebre. Tortosa

Responsable-Coordinador: Josep Piñol Bonavida (IES Roquetes)

Assistents: IES Camarles (Sebastià Novella); IES Roquetes (Pilar Gener, Juan A. Gonzalez, Núria López, Crisostoma Morilla, Assumpta Moya, Carme Polo, Marcial Terradez, Montse Valldeperez); i,  IES La Sénia (Pascual Chulià)  

 

Curs 2000-2001.

Seminari: "Com ensenyar el vocabulari en català i castellà a l'Educació Secundaria".

Places: 15. Inscrits: 19. Adjudicats: 18. Assistents: 15

Durada: 30 h. Dates: dimecres, del 15 de novembre de 2000 al 15 de febrer de 2001

Lloc: CRP del Baix Ebre. Tortosa

Responsable-Coordinador: Marcial Terradez Gurrea (IES Roquetes)

Assistents: IES Roquetes (Juan A. González, Núria López, Josep Pinyol, Carme Polo, Josep Prades, Antònia Serrat, Francesc Sorolla, Mª Àngels Vasco); IES Montsià (Isabel Fuentes, Pilar Gómez; Soledad Moreno); IES Santa Bàrbara (Mª Carmen Moreno); IES Vandellos (Margarida Gil); CRP (Josep Bayerri)

 

Com sigui que aquest darrer curs ja no havia continuat el Grup de Treball de l'IES de l'Ebre i per altra part el Grup de professor de l'IES de Roquetes van considerar la conveniència de canviar l'orientació des d'una optica més especifica i un abast mes ampli, es va plantejar la celebració d'activitats de formació relacionades amb el model lingüístic usual a les comarques del sud de Catalunya i del nord del País Valencià, es a dir l'espai de la variant dialectal (o subdialectal per a altres) comunament coneguda com a tortosí.

 

Per raons de caràcter administratiu es va considerar, en principi, circumscriure l'àmbit del treball a les comarques del sud de Catalunya, les Terres de l'Ebre, el que comportava incloure també municipis limítrofs amb elements d'influència del dialecte lleidatà (el nord de la Ribera d'Ebre) o fins i tot del català oriental (El Perelló i L'Ametlla al límit amb el Camp de Tarragona). El projecte compta amb la col·laboració del Servei d'Ensenyament del Català (SEDEC) de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, aleshores de la Delegació territorial de Tarragona, mitjançant el responsable de Secundària, Marius Pont Fandos. Pel que fa a la seva realització es va incloure dins les activitats del PFZ encarregades a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili (ICE-URV) que és qui gestiona el PFZ.

 

Com a mètode de treball es va decidir seqüenciar la tasca a realitzar desenvolupant el projecte amb activitats que anirien del caracter més acadèmic i general al més pràctic i particular, es a dir començant per Seminari i acabar, el present any, en Grup de Treball. Pel que fa al lloc de celebració ha estat en tots els casos les aules del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Ebre, per be que l'origen dels assistents ha estat intercomarcal.

 

En aquest context es van celebrar les següents activitats desenvolupades els cursos que s'assenyalen amb les dates i assistents que s'esmenten:

 

Curs 2001-2002.

Seminari: "Per un model de llengua adequat a les Terres de l'Ebre".

Places: 20. Inscrits: 26. Adjudicats: 24. Assistents: 11

Durada: 30 h. Dates: dimarts, del 5 de febrer al 30 d'abril de 2002

Responsable-Coordinador: Marius Pont Fandos (SEDEC)

Assessors: Miguel A. Pradilla, Albert Aragonès, Àngela Buj, Gabriel Pubill, Mònica Montserrat, Ramon Sistac, Josep Panisello i Joan Beltran

Assistents: IES Terra Alta (Ermini Garcia, Àngels Castellà, Olga Gas); IES Camarles (Oleguer Arqués); IES Ebre (Albert Aragonès, Montserrat Perelló), IES Berenguer IV (Mª Teresa Sansa,  Mª J. Margalef); IES Vandellos (Margarida Gil); CRP (Josep Bayerri)

 

Curs 2002-2003.

Seminari de Coordinació: "Per un model de llengua adequat a les Terres de l'Ebre". Places: 20. Inscrits: 14. Adjudicats: 14. Assistents: 11

Durada: 30 h. Dates: dimarts, del 4 de febrer al 8 d'abril de 2003

Responsable-Coordinador: Marius Pont Fandos (SEDEC)

Assessor: Manuel Vicent Albiol

Assistents: IES Camarles (Oleguer Arqués i Carles Castellà); IES Ebre (Albert Aragonès, Montserrat Perelló), IES Berenguer IV (Teresa Garcia); IES L'Ametlla (Margarida Gil); Colg,Teresià (Carmen Castell); CRP (Josep Bayerri); llistes (Neus Cid, Meritxell Martí)

 

fins arribar al curs actual en que l'activitat celebrada ha estat la seguent:

 

Curs 2003-2004.

Grup de Treball: "Per un model de llengua adequat a les Terres de l'Ebre".

Places: 20. Inscrits: 17. Adjudicats: 17. Assistents: 15

Durada: 40 h. Dates: dimecres, del 4 de febrer al 26 de meig de 2004

Responsable-Coordinador: Albert Aragonés Salvat (IES de l'Ebre)

Assistents: IES Camarles (Oleguer Arqués i Carles Castellà); IES Ebre (Montserrat Perelló, Àngels Castellà, Maite Cot,  Rosa Mª Talarn), IES Berenguer IV (Mª J. Margalef, Mª Teresa Sansa, Mariola Torralvo); CRP (Josep Bayerri); SEDEC (Josepa Ribera, Àngels Pérez, Marius Pont); CEIP Roquetes (Rosa Vandellós)

 

Els materials que apleguem ací són el resultat del treball realitzat durant el present curs i, quan ha estat necessari, també amb materials  procedents dels seminaris realitzats els cursos anteriors

 

 

 

intenció                                                (tornar)

 

L’objectiu de la publicació d’aquest web és posar a l’abast del professorat de les Terres de l’Ebre un conjunt de materials de llengua i literatura catalanes que siga d’utilitat a l’alumnat d’aquestes comarques.

 

Com que molt sovint els llibres de text de llengua i literatura catalanes no tenen en compte la varietat geogràfica del nostre alumnat, hem aplegat en aquest web un conjunt de materials i d’activitats adaptats a les necessecitats específiques de l’alumnat d’aquestes comarques.

 

 

 

continguts                                        (tornar)

 

El web està estructurat en dues parts: llengua i literatura.

 

En el capítol de Llengua trobareu quadres, esquemes, resums i exercicis de gramàtica i lèxic, per una banda; materials de suport sobre història de la llengua, sociolingüística i dialectologia, per l’altra, i també textos de diverses tipologies textuals.

 

En el capítol de Literaura trobareu textos literaris antics, contemporanis i populars, per una banda, i estudis i bibliografies per l’altra.

 

 

 

instruccions                                                     (tornar)

 

Els documents als quals es pot accedir des del web són de naturalesa diversa:

 

(.rtf)                          format RTF

(.txt)                         document de text

(.pdf)                        document Acrobat

(.htm)                       document de la pàgina web

(www.)                   document d‘un altre web

 

 

 

criteris de transcripció                        (tornar)

 

Els textos per norma general són fidels als originals.

 

Només en els textos actuals s’han corregit les faltes d’ortografia. Si s’hi ha fet alguna intervenció, s’hi fa constar.

 

En tots els casos apuntem la font amb les referències bibliogràfiques.

 

 

 

adreces de contacte                                                                   (tornar)

 

Si disposeu de qualsevol tipus de material didàctic (quadres, exercicis, textos, lectures, etc.) i voleu col·laborar en l’amplicació del web, envieu-nos-ho a una de les adreces següents:

 

adreça postal:                     CRP del Baix Ebre

C. Providència 5-9, 1r

43500 Tortosa

 

telèfon:                                     977 448 353

                                                     977 448 355

                                                     977 448 711 ext. 238

fax:                                             977 448 355

 

adreça electrònica:           e3990103@serveis.xtec.es

 

web:                                          http://www.xtec.es/crp-baixebre/llenguaTE/default.htm

 

 

Si es tracta de material d’elaboració pròpia i voleu que figure el vostre nom, feu-ho constar.

Si es tracta de material d’altri, anoteu la referència completa (autor, títol, editorial, any d’edició i pàgines).

 

Esperem la vostra col·laboració.