Ensenyaments d'Esports

Tornar a Orienta
 
Els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnics d’esport i tècnics superior d’esport donen a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.
 
Aquests ensenyaments permeten habilitar tècnics d’esports específics i s’organitzen en dos graus, el mitjà i el superior.

 

Accés
Accés al grau mitjà

 

Requeriments acadèmics

·          Títol de graduat en educació secundària (ESO)

·          Certificat de superació del segon cicle d’ensenyament secundari experimental (14-16)

·          Títol de tècnic auxiliar de formació professional de primer grau (FP1) o equivalent

·          La superació íntegra dels dos primers cursos de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) o  equivalent.

·          Les persones que no disposin de cap de les titulacions esmentades poden accedir-hi  mitjançant la superació d’una prova que es convoca anualment, sempre que tinguin 18 anys o els compleixin durant aquell any natural.

Requeriment fisicoesportius

Per accedir al primer nivell de grau mitjà de qualsevol de les especialitats cal superar una prova d’accés específica per a cada especialitat esportiva. Aquesta prova serveix per avaluar les capacitats físiques i tècniques de l’aspirant.

En el cas dels esports de muntanya i escalada, a més, també hi haurà una prova específica per accedir al segon nivell de formació.

 

Accés als ensenyaments de grau superior

Per accedir al grau superior d’una determinada especialitat, cal:

 

·          Estar en possessió del títol de Tècnic de la mateixa especialitat.

·          Estar en possessió del títol de Batxillerat; si no es té aquest títol, es pot fer una prova d’accés general.

·          Complir els requisits esportius.

·          En alguns casos, superar una prova d’accés específica.

 

Els títols de grau superior es troben encara en procés de regulació.

 

 

Estructura

Estructura

Aquests ensenyaments s’ordenen en dos graus:   -  Grau mitjà

                                                                             -  Grau superior

Grau mitjà

Està format per dos nivells de formació:

·          primer nivell que permet obtenir un certificat

segon nivell que condueix a l’obtenció del títol de tècnic d’esport en una especialitat esportiva.

Grau Superior

Grau superior, que condueix a l’obtenció del títol de Tècnic superior d’esport en una especialitat esportiva.

Els ensenyaments de cada nivell i grau s’estructuren en quatre blocs formatius:

·          Un bloc comú: format per crèdits de tipus transversal a qualsevol modalitat esportiva i que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de l’especialitat

·          Un bloc complementari: format per crèdits relacionats amb els recursos tecnològics de l’àmbit de l’esport, amb el coneixement de l’entorn social i amb l’esport adaptat

·          Un bloc específic: agrupa els crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva.

·          Un bloc de formació pràctica que es farà en centres de treball i/o entitats o institucions on es portin a terme activitats corresponents a les competències professionals de títol.

 
Durada

La durada dels ensenyaments és variable depenent de cada títol i preveu la formació de caràcter científic, tècnic i pràctic de l’especialitat.

Titulació

·          Un primer nivell, amb el qual s’obté el certificat de primer nivell en l’especialitat.

·          Un segon nivell de formació, que permet obtenir el títol de tècnic d’esport en l’especialitat corresponent. Aquest títol és equivalent als títols de grau mitjà de formació professional.

·          La superació del grau superior d'aquests ensenyaments suposa l'obtenció del títol de tècnic/a superior d'esport en l'especialitat corresponent. Aquest títol és equivalent als títols de grau superior de formació professional.

 

Accés a altres estudis

 

Des de Grau mitjà

Els alumnes que superin els ensenyaments de grau mitjà corresponents a qualsevol especialitat de qualsevol modalitat esportiva podran accedir a qualsevol modalitat de batxillerat.

Des de Grau Superior

Els alumnes que superin els ensenyaments de grau superior de qualsevol modalitat esportiva poden accedir als estudis de:

·          Mestre/a (totes les especialitats)                 

·          Diplomatura d’educació social

·          Diplomatura d’infermeria                            

·          Diplomatura de fisioteràpia

·          Diplomatura de nutrició humana i dietètica  

·          Diplomatura en podologia

·          Diplomatura en relacions laborals               

·          Diplomatura en treball social                 

·          Diplomatura en turisme                             

·          Diplomatura en teràpia ocupacional

·          Llicenciat/ada en Ciències de l'activitat física i de l'esport. 

·          Llicenciatura en medicina

 

 

Continguts

Els títols de les especialitats esportives corresponents a les modalitats següents:

·          Atletisme

·          Basquet

·          Esports de muntanya i escalada

·          Esports d’hivern

·          Futbol i fútbol sala.

·          Handbol

 

 

Oferta d'ensenyaments d'esports – Grau mitjà

 

 

Modalitat

Nivell

Especialitat

Durada (hores)

Centres

Atletisme

1r nivell

Atletisme

500

Centres públics:

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport.

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

2n nivell

Atletisme

600

Bàsquet

1r nivell

Bàsquet

380

Centres públics:

-          IES Cal·lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

2n nivell

Bàsquet

610

 

Esports de muntanya i escalada

1r nivell

Excursionisme

420

Centres públics:

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

-          EFTE – Escola de Formació de Tècnics Esportius dera Val d’Aran

 

Centres privats:

-          CFTE  - Escola Pia de Catalunya

-          CFTE – Escola Catalana d’Alta Muntanya.

2n nivell

 

Alta muntanya

680

Descens de barrancs

555

Escalada

630

Muntanya mitjana

555

 Esports d'hivern

 

1r nivell

 

Esquí alpí

 

465

Centres públics:

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

-          EFTE – Escola de Formació de Tècnics Esportius dera Val d’Aran

 

Centres privats:

-          CFTE  - Escola Pia de Catalunya

Esquí de fons

450

Surf de neu

450

2n nivell

Esquí alpí

620

Esquí de fons

565

Surf de neu

595

Futbol i futbol sala

1r nivell

Futbol

455

Centres públics:

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

-          EFTE – Escola de Formació de Tècnics Esportius dera Val d’Aran

 

 

 

 

 

Futbol sala

455

2n nivell

 

Futbol

565

Futbol sala

555

 

Handbol

 

1r nivell

Handbol

 

380

Centres públics:

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

-          EFTE – Escola de Formació de Tècnics Esportius dera Val d’Aran

2n nivell

Handbol

570

 

 

 

Oferta d'ensenyaments d'esports – Grau superior

 

 

Modalitat

Especialitat

Durada (hores)

Centres

Atletisme

Atletisme

1.100

Centres públics:

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport.

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal·lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

Bàsquet

Bàsquet

765

Centres públics:

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

Esports de muntanya i escalada

Alta muntanya

755

Centres públics:

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport

-          CFTE  - Escola Pia de Catalunya

-          CFTE – Escola Catalana d’Alta Muntanya

-          EFTE – Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d’Aran

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

Escalada

755

Muntanya mitjana

755

 Esports d'hivern

Esquí alpí

 

930

Centres públics:

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

-          EFTE – Escola de Formació de Tècnics Esportius dera Val d’Aran

Centres privats:

-          CFTE  - Escola Pia de Catalunya

Esquí de fons

855

Surf de neu

795

Futbol i futbol sala

Futbol

875

Centres públics:

 

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)

-          IES Cal.lípolis (Tarragona)

-          IES Joan Oró (Lleida)

-          IES Montsià (Amposta)

-          IES Pere Alsius (Banyoles)

-          EFTE – Escola de Formació de Tècnics Esportius dera Val d’Aran

Futbol sala

830

Handbol

Handbol

750

Centres públics:

 

-          EFTE - Escola Catalana de l’Esport

-          IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu

 

 

Centres d'ensenyaments d'esports

 

Aquests ensenyaments s’imparteixen en centres autoritzats pel Departament d’Educació, i la formació, que és de caràcter teòric o pràctic, es desenvolupa tant al centre docent, com a les instal·lacions, equipaments esportius i/o medi natural propis de l’especialitat.

 

Centres on es poden cursar ensenyaments d’esports

 

Centres públics:

 

EFTE - Escola Catalana de l’Esport (08065640)

Sant Mateu, s/n

08950 Esplugues de Llobregat

 

EFTE Centre de Formació de Tècnics Esportius dera Val d’Aran (25008467)
Alberg Era Garona
Salardú
25598 Naut Aran

 

IES Centre d’Alt Rendiment Esportiu (08046694)

Alcalde Barnils s/n

08190 Sant Cugat del Vallès

 

IES Joan Oró  (25002787)

Ctra. De Saragossa Km. 464,2

25194 Lleida

 

IES Montsià  (43006101)

C/ Madrid, 35-49

43870 Amposta

 

IES Cal.lípolis  (43009722)

Autovia de Salou s/n

43006 Tarragona

 

IES Pere Alsius  (17000305)

C/ Sardana

17820 Banyoles

 

Centres privats:

 

CFTE Escola Pia de Catalunya (08061646)Sarrià - Sant Gervasi (08061646)
c. Immaculada, 25-35
08017 Barcelona

 

CFTE - Escola Catalana d'Alta Muntanya (08062961)
Masia El Jou, s/n
08694 Guardiola de Berguedà

 

Es pot trobar més informació a:

http://www.xtec.es/fp/html/esports.html

 

 

 

 

 

Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de grau mitjà d'esports i a les formacions esportives de nivell 1 i 2

 

La superació de les proves d’accés tan sols faculta, a qui no té la titulació exigida, a realitzar la matriculació als ensenyaments de règim especial d’esports. Per tant, no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l’educació secundària obligatòria ni de cap matèria de batxillerat.

 

La superació de la prova d’accés no significa, per si mateixa, que es garanteixi ni s’adquireixi un dret a una plaça escolar.

 

Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’estat Espanyol.

 

Requisits

 

Tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any en que es realitza la prova.

 

 

Tramitació

 

Inscripció a la prova d’accés

En el centre seleccionat entre els designats.

Què cal presentar?

·          La sol·licitud, segons el model establert.

·          Fotocòpia compulsada del DNI o document equivalent d’identificació

·          Acreditació del currículum formatiu (nivell d’estudis, programes de garantia social, cursos ocupacionals, i d’altres formacions), professional (treballs exercits) i d’experiències (activitats socioculturals, esportives i d’altres), si escau.

Realització de la prova

Aproximadament: finals de maig

 

 

Contingut de la prova

 

La prova d’accés als ensenyaments de règim especial de grau mitjà que condueixen als títols de tècnic d’esport i la prova d’accés a les formacions esportives de nivell 1 és única per a totes les modalitats, especialitats o disciplines esportives i es desenvolupa en dues parts:

 

Part A

Agrupa les àrees de llengua catalana, tecnologia, ciències de la naturalesa i ciències socials.

Part B

Agrupa les àrees de llengua estrangera (anglès o francès), llengua castellana, matemàtiques i educació visual i plàstica.

 

Els tribunals avaluadors podran entrevistar els/les aspirants, per tal d’apreciar i ponderar altres elements de valoració que els ajudin a determinar si tenen la preparació suficient per cursar, amb aprofitament, el cicle formatiu.

 

L’entrevista aprofundirà en la informació sobre el currículum formatiu, en les experiències professionals i personals de l’aspirant, si escau, i en les seves possibilitats i interessos, pel que fa al seguiment efectiu del cicle formatiu. També s’hi analitzarà la seva orientació professional.

 

Desenvolupament de la prova:

El temps de realització serà de quatre hores, que es distribuiran en dos blocs temporals de dues hores cadascun.

En el primer bloc es realitzaran els exercicis de la part A. En acabar-lo, hi haurà un descans de trenta minuts. En el segon bloc es realitzaran els exercicis de la part B.

 

 

 

 

 

Exempcions

Els/les aspirants que acreditin haver superat totalment la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys estan exempts/es de realitzar la d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnic d’esport i a les formacions esportives de nivell 1.

Caldrà presentar el document acreditatiu al centre on hagi de cursar els ensenyaments de tècnic d’esport o la formació esportiva.

Les persones que hagin obtingut la qualificació global d’apte/a en qualsevol convocatòria de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà de la formació professional específica, o a les proves d’accés a mòduls professionals 2 es consideraran aptes en la prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnic d’esport i a les formacions esportives de nivell 1.

Els/les aspirants que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova, podran sol·licitar l’exempció de la matèria de llengua catalana al Servei d’Ensenyament del Català del Departament d’Ensenyament.

 

 

 

 

 

Prova específica d'accés als ensenyaments de grau mitjà d'esports

 

Realització de proves específiques

La Direcció general de Formació Professional i Educació Permanent convoca proves anualment de les diferents modalitats esportives. (Calendari a concretar).

 

 

 

 

Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de grau superior d'esports i a les formacions esportives de nivell 3

 

La superació de les proves d’accés tan sols faculta, a qui no té la titulació exigida, a realitzar la matriculació als ensenyaments de règim especial d’esports. Per tant, no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l’educació secundària obligatòria ni de cap matèria de batxillerat.

 

La superació de la prova d’accés no significa, per si mateixa, que es garanteixi ni s’adquireixi un dret a una plaça escolar.

 

Les proves d’accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l’estat Espanyol.

 

 

Requisits

 

Tenir 20 anys o bé complir-los durant l’any en que es realitza la prova.

 

 

Tramitació

 

Inscripció a la prova d’accés

En el centre seleccionat entre els designats

 

Què cal presentar?

·          La sol·licitud, segons el model establert.

·          Fotocòpia compulsada del DNI o document equivalent d’identificació

·          Acreditació del currículum formatiu (nivell d’estudis, programes de garantia social, cursos ocupacionals, i d’altres formacions), professional (treballs exercits) i d’experiències (activitats socioculturals, esportives i d’altres).

 

Realització de la prova

 Aproximadament finals de maig

 

 

 

Contingut de la prova

 

La prova és única per a totes les modalitats, especialitats o disciplines esportives i constarà d’una part general i una part específica.

Part comuna

Comprendrà continguts de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, idioma estranger (anglès, francès, alemany o italià) i història.

Part específica

Comprendrà continguts de les matèries següents: Educació física i biologia.

Els tribunals avaluadors podran entrevistar els/les aspirants, per tal d’apreciar i ponderar altres elements de valoració que els ajudin a determinar si tenen la preparació suficient per cursar, amb aprofitament, el cicle formatiu.

L’entrevista aprofundirà en la informació sobre el currículum formatiu, en les experiències professionals i personals de l’aspirant, si escau, i en les seves possibilitats i interessos, pel que fa al seguiment efectiu del cicle formatiu. També s’hi analitzarà la seva orientació professional.

Desenvolupament de la prova:

El temps per a la realització de la prova serà de quatre hores per a la part comuna i de tres hores per a la part específica. Poden ser convocades en dies diferents.

La part comuna es desenvoluparà en dos blocs temporals, de dues hores de durada cadascun: en el primer bloc es faran els exercicis corresponents a les matèries de llengua catalana i de llengua castellana i en el segon bloc els corresponents a l’idioma estranger (anglès, francès, alemany o italià) i història. Entre ambdós hi haurà un descans de trenta minuts.

 

Exempcions

 Exempció de la part comuna de la prova,

·          Acreditació de la superació de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

·          Superació de la prova a qualsevol cicle formatiu de grau superior.

Exempció total de la prova

·          Acreditació de la superació de la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys en els següents estudis universitaris: mestre (en totes les especialitats); diplomat en educació social; diplomat en infermeria; diplomat en empreses i activitats turístiques; diplomat en fisioteràpia; diplomat en teràpia ocupacional; diplomat en treball social; diplomat en turisme; llicenciat en ciències de l’activitat física i de l’esport.

·          Les persones que hagin obtingut la qualificació global d’apte/a en qualsevol convocatòria de les proves d’accés al cicle formatiu de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives.

Exempció de la part específica

Per a l’exempció de la part específica de la prova d’accés als ensenyaments de règim especial de grau superior que condueixen als títols de tècnic superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 3 en base a l’experiència laboral caldrà acreditar:

·          Almenys un any d’experiència laboral que es correspongui amb els ensenyaments que volen cursar. El temps mínim d’experiència laboral que han d’acreditar és:

-           Un any si té reconeguda oficialment una categoria professional (grup de cotització) igual o superior a la que correspon al tècnic superior d’esports en l’especialitat corresponent.

-           Tres anys d’experiència laboral, dintre del mateix grup professional, si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

El temps d’experiència laboral, a efectes d’obtenir l’exempció, es computa prenent com a referència la jornada completa en l’activitat.

·          Almenys un any d’experiència esportiva en l’entrenament o la direcció d’equips esportius, en la mateixa especialitat o disciplina esportiva dels ensenyaments als quals es vol accedir.

Exempció de llengua catalana

Els/les aspirants que acreditin menys de dos anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova, podran sol·licitar l’exempció de la matèria de llengua catalana al Servei d’Ensenyament del Català del Departament d’Ensenyament.