Servei Educatiu de Gràcia - EAP B-30 Gràcia

Presentació

L'EAP de Gràcia forma part de la xarxa d'equips d'assessorament i orientació psicopedagògica dependents del Departament d'Educació.
Actualment està format per 6 psicopedagogs/gues, un treballador social i una fisioterapeuta.
Assessorem els centres educatius del Districte VI (Gràcia) de la ciutat de Barcelona.
 
Els centres públics de Primària i Secundària i els centres d'Educació Especial són atesos sistemàticament.
 
Els centres concertats i els d'etapes no obligatòries són atesos puntualment sota demanda.

 
La nostra tasca consisteix, fonamentalment en donar suport a la tasca docent del professorat en aspectes relacionats amb l'adequació de la resposta educativa a les necessitats dels alumnes.
També inclou la possibilitat d'orientar alumnes i les seves famílies pel que fa a la seva escolarització. En general aquesta orientació s'esdevé a demanda dels centres educatius.
L'EAP de Gràcia es considera com a un més dels serveis que en conjunt tenen com a funció atendre les necessitats dels infants i joves del districte des dels àmbits educatiu, sanitari i social, per això procurem treballar coordinadament amb la resta de serveis.

 

Mare de Déu de La Salut, 87 - 08024 BARCELONA / Tel. 93 554 53 24 / Fax: 93 554 20 46 / email: a8900273@xtec.cat