EAP G-07 LA GARROTXA
C/ DELS GARGANTA S/N
17800, OLOT
Telèfon 972 26 93 72
Fax 972 26 21 58

 

 

Horari d'atenció al públic
dimarts i dijous, de 15:00 a 18:00