• Per accedir als diferents recursos heu de fer clic a la imatge del recurs que voleu consultar.

  • Podeu col·laborar a ampliar aquesta llista de recursos enviant-nos un e-mail amb l'enllaç de la pàgina web que voleu que hi afegim.

 

 

 

Recursos per a l'aula d'acollida

AULA D'ACOLLIDA

La pàgina web del Departament d'Educació dedicada exclussivament a l'alumnat nouvingut: Recursos per al professorat, per a l'alumnat, per a les famílies, eines d'avaluació de l'alumnat,...
Pàgina Edu365.cat del Departament d'Educació. Molts dels recursos, si bé no han estat pensats per a l'alumnat nouvingut, poden ser molt útils a l'aula d'acollida.
Proposta del grup de treball de tutors i tutores d’aula d’acollida de Badalona. Programació completa per a alumnat nouvingut a primària, en què s'hi recullen els 11 temes de la programació de nivell inicial de català (A1, usuari bàsic) per a escolars de 8 a 16 anys. Es tracta d'una proposta adaptable a les necessitats de cada aula i oberta a noves aportacions.
A l’apartat de “nouvinguts” hi ha molts recursos d’acollida d’alumnat nouvingut, així com propostes d’activitats.
Activitats per a l’aula d’acollida de l’IES La Mallola” d’Esplugues de Llobregat. N’hi ha moltes activitats i reforçades amb imatges reals.
Pàgina de l’aula d’acollida del CEIP Pau Boada. Els recursos, activitats, materials estan pensats pera l'alumnat nouvingut de primària. Tot i que adaptant-los poden ser útils a secundària també.
Una pàgina de l’aula d’Acollida de l’IES la Serreta de Rubí plena de molts recursos: traductors de llengües, activitats, enllaços a altres pàgines,...
Document on es reflexiona sobre les actuacions, estratègies, materials, activitats per acollir alumnat nouvingut a primària. Arxiu en format PDF.
En aquesta pàgina trobareu diferents enllaços a pàgines de la xarxa amb recursos per al’aula d’acollida.
Recull de recursos per a treballar a l’aula. Molts d’ells poden ser emprats i/o adaptats pera l'alumnat nouvingut a les aules d’acollida.

Per a treballar la casa i les seves diferents habitacions: vocabulari.Col·locant les peces al seu lloc.

Recursos i activitats per a treballar vocabulari bàsic de català a l'aula d'acollida.
Per a conjugar els verbs. Opció de diferents llengües, entre elles el català.

JOCS DE LLENGUA i altres tipus de joc

Embarbussaments catalans.
Endevinalles per temes en català.
La web dels Palíndroms. En diversos idiomes i catalans.
La pàgina acull jocs relacionats amb el llenguatge: endevinalles, encreuats, jeroglífics, decapitacions...
Molts recursos i enllaços de jocs i joguines.
Jocs infantils d'arreu del món.
Treballant les llengües: generador pauta Montessori, lectoescriptura, ortografia, vocabulari, dictats interactius...

FESTES / TRADICIONS

Recursos per a la Castanyada.
Recursos Per a Nadal.
Recursos Per a Carnestoltes/Carnaval.
Recursos Per a Sant Jordi.
Festes populars de Catalunya.
Cançons tradicionals catalanes per temes, època de l'any...

CONTES I MÉS CONTES

Un mar de contes. Un bon grapat de contes per a treballar.

Contes per a fer,contes sobre la pau, el lleó i el ratolí... i altres.
Contes bojos. Abans de llegir cada conte s'haurà d'omplir un formulari. Les paraules que es posin serviran per completar el conte. Quan estigui complet es pot imprimir.
Diverses activitats per a treballar el conte.
Diverses activitats al voltant del conte i altres tipus d'activitats.
Creació de vídeoclips infantils per a treballar la comprensió i l’expressió oral a partir de contes.
Contes per a llegir i escriure.
Contes, endevinalles i altres recursos al voltant del conte.

MATEMÀTIQUES

Recursos de matemàtica per alumnat d'ESO.
Generador d'exercicis de matemàtica per a neolectors. En castellà.
Recull de materials diversos per a treballar la matemàtica.

CIÈNCIES SOCIALS

El web de les Ciències Socials. Ofereix una gran varietat de recursos d'aquesta àrea del currículum. Bàsicament per la ESO, encara que alguna cosa pot servir per a CS de primària i amb adaptacions per l'aula d'acollida.

Materials que adapten els continguts del currículum de geografia per a l'alumnat nouvingut i per a l'alumnat amb dificultat de comprensió. Conté materials i solucionari.

CIÈNCIES NATURALS

Un racò de l'Univers: l'Univers, el sistema solar, la terra, l'atmosfera, el climes, mars i oceans...

Per a treballar la meteorologia a classe i altres recursos.

VISUAL I PLÀSTICA

Dibuixos per a pintar, manualitats... Es poden descarregar. En castellà.
Dibuixos per a pintar. En castellà.

Diferents tipus de manualitats, per temes, època de l'any... En castellà.

Manualitats, bricolage i dibuixar. En castellà.
Targes d'imatges per temes. Són en anglès. Es poden fer servir si traduïu i canvieu el text original pel català. Molt útils per ensenyar i il·lustrar rutines.

Activitats de manualitats, cançons, jocs, targes d'imatges... En anglès.

MISCEL·LÀNIA: en altres llengües, etc.

Pòsters educatius, imatges... Pàgina en castellà però amb imatges útils per a l'aula d'acollida.
Recursos educatius de totes les àrees del currículum. Pàgina en castellà.
   
Recursos diversos (matemàtica, lectoescriptura, compensatoria, educació intercultural, atenció a la diversitat...) en castellà. Dels CRP de la comunitat autònoma de Múrcia.
Molts recursos de Ciències Naturals en castellà
Diversos recursos educatius de les diferents àrees del currículum en castellà.
Recursos de matemàtiques en anglès.
Mini llibres (contes) que es poden imprimir i enquadernar. En anglès i alguns en castellà. Es poden fer servir si el text es tradueix i canvia al català.