En aquest apartat podeu trobar informacions diverses referents a la gestió de secretaria.

Justificant d'absències
Autorització sortida centre
Horari marc

Llibres de text

Guia eduCAT 1x1
Programa reutilització de llibres
Beques i ajuts
Matriculacions
   
Sol·licitud de preinscripció
   

Documentació necessària per a la matriculació:

Fotocòpia del llibre de família

 
Fotocòpia del DNI de pare i mare o tutors  
Fotocòpia del DNI de l'alumne/a  
Fotocòpia del carnet de vacunacions  
Fotocòpia de la targeta sanitària  
2 fotografies tamany carnet  
Certificat d'empadronament de qui tingui la pàtria potestat o tutela de l'alumnat provinent de centres adscrits, per ajuts de transport i/o menjador
 
   
Documentació complementària:  
Autorització de drets d'imatge
Autorització sortides sense transport
Autorització administració medicaments
Autorització modificació horària per activitats
Autorització rebre informació per email
Participació reutilització llibres
Autorització de recursos digitals a l'aula
Gestió dels pagaments
Carta de compromís educatiu
   
Beques i ajuts  
Sol·licitud d'ajuts individuals de desplaçament i/o menjador
Sol·licitud d'ajuts per a l'adquisició de llibres, material didàctic complementari i informàtic

 


SES de Sant Llorenç de Morunys
Carrer de la Creueta, s/n
25.282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida)
Telf. 973 492 009 - Fax 973 492 413
c5008248@xtec.cat

presentació

calendarijustificant d'absències