L'estació meteorològica

El 23 de febrer de 2007 es comença a enregistrar dades meteorològiques amb la nova estació ubicada al nostre centre.

Aquesta estació forma part del projecte edumet: xarxa meteorològica educativa de Catalunya. És un projecte de l'àmbit de les ciències, dirigit a totes les escoles i a tot l'alumnat d'educació primària i secundària de Catalunya que té com a finalitat facilitar l'accés, mitjançant Internet, a dades meteorològiques en temps real, així com dades acumulades de diferents punts de Catalunya, recursos didàctics per el professorat i activitats d'ensenyament/ aprenentatge per a l'alumnat.

 

Dades Meteorològiques. Estació IES Joan Puig i Ferreter de La Selva del Camp

 

Què és EDUMET?

És un projecte de l'àmbit de les Ciències, dirigit a totes les escoles i a tot l'alumnat d'educació primària i secundària de Catalunya que té com a finalitat facilitar l'accés, mitjançant Internet, a dades meteorològiques en temps real, així com dades acumulades de diferents punts de Catalunya, recursos didàctics per el professorat i activitats d'ensenyament/aprenentatge per a l'alumnat.


De què consta?

La xarxa consta de 45 centrals meteorològiques digitals, instal·lades a diferents punts de la geografia Catalana. La seva distribució s'ha realitzat valorant els diferents subtipus climàtics de Catalunya, i també la ubicació i disponibilitat dels centres. Aquestes centrals meteorològiques estan permanentment connectades a una pàgina web (http://www.xtec.net/edumet). Aquesta pàgina web subministra, en temps real les següents dades meteorològiques:

 

  • temperatura,
  • humitat,
  • pressió atmosfèrica,
  • velocitat i direcció del vent,
  • radiació solar i ultraviolada,
  • intensitat de pluja,
  • precipitació diària.

   També disposa d'una sèrie de variables calculades a partir de les dades captades:

    

  • temperatura de sensació,
  • punt de rosada,
  • evapotranspiració, i a més a més, teletip amb missatges de previsió meteorològica, etc.

 

Per què la meteorologia?

La xarxa meteorològica incorpora elements de les noves tecnologies, que permetran dur a terme un treball experimental amb dades reals, a la vegada que proper, motivador i interdisciplinar. L'anàlisi de les dades meteorològiques resulta rellevant des de la perspectiva de l'educació ambiental, i a la vegada reforça l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit de les ciències.