Materials sobre el JCLIC.
STIC 1 - Curs 2007-2008.
Materials sobre BLOCS.
STIC - Curs 2007-2008.
Materials sobre QUADERNS VIRTUALS.
STIC - Curs 2007-2008.
     
Materials sobre WEBQUESTS-CACERES DEL TRESOR.
STIC - Curs 2007-2008.

Materials sobre PROGRAMARI LLIURE.
STIC - Curs 2007-2008.

 
     
     
Materials sobre PICASA.
SAV 1 - Curs 2007-2008.
Materials sobre L'ART VISUAL (Lectura d'Imatges).
SAV - Curs 2007-2008.
Materials sobre MINUTS LUMIÈRE (Expressió i Imatge).
SAV - Curs 2007-2008.
     
Materials sobre SO DIGITAL.
SAV - Curs 2007-2008.