Enrera
Guia
Tractament del so amb l'Audacity
 
 

Aquest curs està pensat per a una sessió de dues hores del Seminari de Dinamització en Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement. La finalitat és que conegueu les possibilitats del programa que permet l'enregistrar i editar arxius de so.

Els objectius del curs són:

 • Conèixer l'entorn del programa Audacity i les eines bàsiques de treball.
 • Enregistrar la veu i modificar-li el to, el timbre, la velocitat, la intensitat...
 • Afegir música de fons i efectes sonors.
 • Elaborar espais sonors a partir dels plans.
   
 
Format
   
 

Per a seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Consultar on line les diferents pràctiques..
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant 0708material03.exe. Després podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
   
  Estructura i coneixements previs
   

Aquest curs està format per un únic mòdul, que conté 5 pràctiques.

 1. Enregistrament de la veu .
 2. Modificació del to, el timbre i la velocitat.
 3. Inserció d'efectes sonors i música.
 4. Simulació de plans sonors.
 5. Producció d'una narració sonora.

  Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques: crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic...
 
  Requeriments tècnics
   
 

Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb els navegadors: el Mozilla Firefox i l'Internet Explorer (versió 5 i superiors), amb les opcions javascript i cookies activades (eines disponibles al DVD-Web Materials de Formació 2007). També cal disposar de micròfon i tenir el programa Audacity instal·lat.

 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la que estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega del material del curs.
 
 
Amunt
 
de les comarques gironines. Curs 2007-2008