Enrera
Guia
Blocs
 
 

Aquest curs està pensat per a una sessió de dues hores del Seminari de Dinamització en Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement. La finalitat és que conegueu les possibilitats de creació i ús de blocs amb caire pedagògic, creant un espai de comunicació i cooperació entre els que hi participin. Es tracta d'una petita pinzellada en aquest entorn sense que això suposi un coneixement exhaustiu de l' eina.

Els objectius del curs són:

 • Aprendre a crear un bloc personal o de centre dins el portal blocs de la XTEC
 • Conèixer les eines bàsiques del treball amb blocs: escriure, inserir imatges, publicar,...
 • Aprendre l'organització del bloc amb la creació de noves categories i la gestió d'usuaris.
 • Valorar les possibilitats que ens ofereixen els blocs per a transformar les webs dels centres en un espai dinàmic.
   
 
Format
   
 

Per a seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Consultar on line les diferents pràctiques.
 • Descarregar tot el curs en format HTML, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant 0708m05.exe. Després podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a internet.
   
  Estructura i coneixements previs
   

Aquest curs està format per un únic mòdul, que conté 6 pràctiques.

 1. Creació d'un bloc personal.
 2. Escriure, editar i publicar amb el Word Press.
 3. Inserció de continguts multimèdia externs dins el bloc.
 4. Administració del bloc: creació de categories.
 5. Gestió dels usuaris.
 6. Exemples de blocs amb finalitats didàctiques a ed. infantil i primària.
Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l' entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic...
 
  Requeriments tècnics
   
Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb l'entorn XTECBlocs i el programa Word Press i poden ser visualitzats amb els navegadors: el Mozilla Firefox i l'Internet Explorer (versió 5 i superiors), amb les opcions javascript i cookies activades (eines disponibles al DVD-Web Materials de Formació 2007).
 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaries a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la que estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega del material del curs.
 
 
Amunt
 
de les comarques gironines. Curs 2007-2008