Enrera
Guia
Quaderns Virtuals
 
 

La finalitat d'aquest curs és fer una primera aproximació als Quaderns Virtuals (QV): què són, on els podem trobar, com s'utilitzen i com es creen, amb la intenció de posar a l'abast del professorat una eina alternativa i complementària per treballar amb els alumnes utilitzant les tecnologies.

Els objectius del curs són:

 • Conèixer les possibilitats dels QV en la tasca educativa, familiaritzar-se en aquest entorn i saber on els podem localitzar.
 • Veure les possibilitats que ofereix el programa i identificar els diferents tipus d'activitats que es poden fer amb aquest aplicatiu.
 • Adquirir habilitats per crear el propi QV.
 • Saber publicar el QV a través d'una pàgina web i exportar-lo.
   
 
 
Format
   
 

Per a seguir aquest curs podeu optar entre:

 • Anar consultant on line els diferents mòduls.
 • Descarregar tot el curs en format html, fent clic als disquets que es troben a la portada. Un cop descarregats tots els fitxers, instal·leu-lo executant 0708m07.exe. Després podreu visualitzar el curs en qualsevol navegador, sense necessitat d'estar connectats a Internet.
   
  Estructura i coneixements previs
   

Aquest curs està format per un únic mòdul, que conté 6 pràctiques.

 1. Com cercar un QV? Identificar els elements del QV.
 2. Crear un QV. Importació de fitxers.
 3. Crear una pregunta d'ordenar imatges i una de selecció múltiple.
 4. Crear una pegunta d'omplir espais buits mixta i una d'arrossegar imatges.
 5. Crear una pregunta de dibuix i posar un enllaç extern.
 6. Desar el QV com a pàgina html i exportació.

 
Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic...
 
  Requeriments tècnics
   
 
Els materials d'aquest curs poden ser visualitzats amb els navegadors Mozilla Firefox i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al CD-ROM Materials de Formació).
 
Amunt
  Icones i elements de navegació
   
  Les icones utilitzades són:
   
 
Informació
Informació. Documentació sobre el contingut que s'està tractant a les pàgines.
Pràctica
Pràctiques. Treball que l'alumnat ha de realitzar seguint les propostes guiades. Aquestes pràctiques són personals i no s'han d'enviar al tutor del curs.
Atenció !
Atenció. Aquesta icona indica suggeriments, comentaris i idees complementaris a la documentació i a les pràctiques de cada mòdul.
Flash/ Vídeo...

Imatges en moviment. Aquesta icona ens indica que ens trobem davant d'una animació en format vídeo, pel·lícula Flash...

   
  Els elements de navegació són:
   
 
1
Permet accedir a qualsevol mòdul o pràctica.
1
Ens indica la pràctica activa en la que estem treballant.
Enrera
Permet retornar al nivell anterior.
Exercicis
Permet accedir als exercicis del mòdul activat.
Amunt
Permet el retorn a l'inici de la pàgina consultada.
Guia
Permet accedir a la guia del curs.
Descàrrega
Permet la descàrrega de xxx.
Impressió
Permet la impressió de xxx.
 
   
 
Amunt