Projectes a la Selva
índex
Diversos centres de la comarca de la Selva.
Nivell educatiu: Ed.Infantil, Ed.Primària
Camps: tots
Àrees relacionades: totes
Programari: divers
Maquinari: divers
Entorn: tots
 

Projectes a la Selva és un portal col.lector de projectes interdisciplinaris de caire competencial creats pels pels coordinadors TAC assistents als seminaris de la Selva, a partir de projectes elaborats als seus centres amb l'eina 1,2,3 Projectes express i el treball sobre eines Google en l'elaboració d'una pàgina WEB.
Hi ha desenes de projectes, que contenen el projecte en sí, galeries d'imatges i, en alguns casos, totes les eines en línia necessàries per dur a terme el projecte.


 
Centres de Recursos Pedagògics de la Selva I i II, maig de 2009