Experiències dels projectes dels assessoraments
índex
Diversos centres de la comarca de la Selva.
Nivell educatiu: Ed.Infantil, Ed.Primària
Camps: tots
Àrees relacionades: totes
Programari: divers
Maquinari: divers
Entorn: tots
 

Projectes dels assessoraments és un espai amb més d'una trentena d'experiències amb eines TAC realitzades pels assistents als assssoraments TAC de la zona Selva I.
Hi trobaràs idees per l'ús de les TIC al centre, així com per la integració en les àrees curriculars, en format de fitxa descriptiva amb els paràmetres de l'entorn TICMAV (Nivell educatiu, camp, àrees relacionades... ) i, en la major part dels cassos, amb l'accés a la proposta en si. N'hi ha des de molt senzilles fins a molt complexes.

 
Centres de Recursos Pedagògics de la Selva I, maig de 2009