JClic. Halloween al Cicle Mitjà
índex
 
Montse gómez , Encarna Brea . CEIP Torres Jonama . Palafrugell.
Nivell: CM Ed. Primària
Camps: llengua anglesa. TIC: llenguatge audiovisual, so, internet, coneixements bàsics, programari educatiu.
Àrees relacionades: Llengües estrangeres: anglès. Educació visual i plàstica, TIC.
Programari: Audacity, Internet, Paint Shop Pro, Jclic Autor.
Maquinari: Enregistrador CD/DVD, enregistrador/reproductor de so, micròfon, laboratori d'idiomes, ordinador.
Entorn: Activitat d'aula: treball de mig grup (12/13 alumnes)
 

Objectius:

  • Aprendre el vocabulari bàsic de Halloween i la relació so-paraula-imatge.
  • Repassar el vocabulari bàsic de Halloween i la relació so-paraula-imatge.
  • Comprendre missatges d’utilització de les TIC, les instruccions simples de treball: listen to, do, try, switch on/off, go to…, well done, finish, compare, look.
  • Treballar les Competències Bàsiques abans esmentades.

Continguts:

Dotze paraules i imatges pròpies de la unitat: Black cat, witch, frog, ghost, monster, potion, rat, snake, bat, pumpkin, spider and wizard.
Veu enregistrada per a la prounciació de les paraules: alumna de 3r de l'escola.
So del CD d'anglès de l'Editorial Longman per al final de les activitats.

Activitats:

1. El puzzle

Aquesta activitat pretén treballar la lògica, l’espai, la relació, la plàstica, la motricitat (el ratolí), i el temps.

2. Sopa de lletres

Pretén treballar el vocabulari, la lectura, l’escriptura: la correcció ortogràfica, l’espai, la motricitat (el ratolí),i el temps.

3. Memory

La relació so-imatge-paraula. La memòria acústica, visual, espaial. La lectura. L’oïda. La motricitat (el ratolí). El temps.

4. Relacionar

Relacionar paraula-imatge, sentint com es pronuncia la paraula. Treballa el so: l’oïda, la lectura, la memòria visual i acústica. El temps.

Avaluació:

Els alumnes podran auto-avaluar-se,a part de l’avaluació de la mestra. L’activitat d’avaluació consistirà en :

a) Realitzar aquests exercicis individualment.

b) Demanar a l’alumne/a que davant d’un pòster identifiqui el vocabulari treballat :

  • Que el sàpiga indicar quan el sent.
  • Que el sàpiga pronunciar.
  • Que el sàpiga llegir.
  • Que el sàpiga descriure.
 
Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, maig de 2009