Els arbres del nostre pati
índex
 
Carme Rueda . CEIP Torres Jonama . Palafrugell.
Nivell: Ed. Infantil
Camps: Presentació multimèdia.
Àrees relacionades: Descoberta de l’entorn, Llengua, Eix Transversal : Educació ambiental.
Programari: Paint Shop Pro, MSPowerpoint.
Maquinari: Càmara de fotos digital, Ordinador i auriculars, Televisor.
Entorn: Activitat d'aula
 

Objectius:

  • Identificar alguns arbres del pati d’E.Infantil
  • Valorar i respectar esl arbres del seu entorn
  • Comprendre i executar les instruccions que van sorgint durant la presentació
  • Utilitzar l’ordinador de manera cada vegada més autónoma
  • Respectar el torn del company/companya amb qui comparteixen ordinador.

Continguts:

  • Els arbres del pati
  • Interès i respecte per la natura
  • Respecte de les normes de convivencia
  • Us i domini del ratolí

Activitats:

A l’aula ordinària:
• La primera sessió es fa amb tot el grup . La mestra passa la primera presentació( ) i es visualitza amb el televisor. Els alumnes han de repetir el nom dels arbres o anticipar-se si ja el coneixen. Com que es molt curta es pot fer dues o tres vegades, Després s’enllaça amb la segona presentació que és autocorrectiva: han de relacionar una de les imatges amb el nom de l’arbre

A l’aula d’informàtica:
• Es treballa amb mig grup classe, dos alumnes per ordinador. La mestra obre la presentació i els alumnes l’han d’anar passant clicant amb el ratolí. Ho van fent per torns, i es van passant el ratolí. Escolten el so amb els auriculars. Cada parella va seguint el seu ritme. Poden visulitzar la primera presentació tantes vegades com vulguin i després la segona fins que es cansin o siguin capaços d’encertar els arbres sense que exploti la “bomba”.

Avaluació:

Ítems a avaluar:
- Segueix les instruccions donades
- Participa amb interès
- Progressa en el domini del ratolí
- Respecta el torn del seu company/companya
- Recorda els noms dels arbres treballats.

En el decurs del mes de març s’ha fet la primera presentació a l’aula ordinària amb tot el grup clase i s’ha visualitzat amb el televisor . Després a l'aula d'informàtica s’han fet 4 sessions de mitjos grups en les quals els nens i nenes han vist les dues presentacions de manera autónoma cadascú als respectius ordinadors.

 
Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, maig de 2009