1,2,3 Projectes express
índex
Diversos centres de la comarca de la Selva
Nivell educatiu: Ed.Infantil, Ed.Primària
Camps: tots
Àrees relacionades: totes
Programari: divers
Maquinari: divers
Entorn: tots
 

1,2,3 Projextes express és un entorn col.laboratiu que permet accedir a:

1.1 Idees interessants a l'hora de programar un projecte
1.2 Informacions d'interès sobre normativa relacionada amb els projectes interdisciplinaris de caire competencial.
1.3 Informació sobre eines de suport a la realització i publicació de projectes.
2.1 Consulta de desenes de projectes, categoritzats per nivells.
2.2 Portal Projectes a la Selva: és d'una vintena de projectes
amb text i imatges.
2.3 Portal Mercats i Fires al carrer.
3.1 Fes el teu propi projecte
3.2 Consulta els teus projectes
3.3 Personalitza el teu projecte.

 
Centres de Recursos Pedagògics de la Selva I i II, maig de 2009