Contes Inventats
índex
Aurora Gratacós Mª Lluïsa Orench. CEIP J. Barceló i Matas . Palafrugell.
Nivell: CM i CS Ed.Primària (Aula d'Acollida)
Camps: fotografia, so, imatge seqüenciada, presentació multimèdia, llenguatge audiovisual, internet
Àrees relacionades: Llengua
Programari: Audacity, Gimp, Impress (Open Office)
Maquinari: Altaveus, auriculars, càmera de fotografiar, enregistrador/reproductor de so, micròfon, ordinador
Entorn: Aula d'Acollida
 

Les historietes són una experiència de treball cooperatiu entre els alumnes de l’aula d’acollida. Es treballen diversos aspectes relacionats amb la llengua oral i escrita, incidint en l’estructura de les històries: com començar, com acabar...

Els alumnes en parelles o petits grups de tres o quatre, escullen una sèrie de seqüències i a partir d’unes imatges, s’inventen una història curta. L’escriuen, intentant que sigui en forma de diàleg, i es reparteixen els papers. Després, amb l’Audacity, gravem els diàlegs i busquem la música que volem afegir. Ho guardem. Pel que fa a les imatges, les fotografiem una a una, amb el Gimp les retoquem i/o modifiquem i, finalment, les inserim dins del programa Impress (o Power Point). Si es vol, es poden retocar grandàries, posicions dels elements...

 
Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, maig de 2008