Intranet a l'escola de Primària,
nou espai de comunicació per a la comunitat educativa
índex
Lluís Colàs Berenguer. CEIP Ruiz Giménez . Palamós.
Nivell: Centre d'Ed. Infantil i Primària
Camps: intranet de centre
Àrees relacionades: TIC
Programari: PHP (Personal Home Page Tools)
Maquinari: Equip TIC multimèdia (ordinador + accessoris)
Entorn: Espai de comunicació de tota la comunitat educativa
 

Aquest curs hem posat en marxa la intranet de l’escola amb l’objectiu de millorar la gestió i la comunicació interna dels mestres del centre.

Què és ?La Intranet o Intraweb és un espai web de gestió de l’escola que té un caràcter dinàmic. A la intranet els usuaris poden canviar els continguts, a diferència d’una pàgina web que és estable i depèn d’un usuari, l’administrador.

Les característiques de la intranet són:

  • Una eina d’aprenentatge, des d’on es poden desenvolupar activitats d’ensenyament - aprenentatge.
  • Una eina integradora, punt de trobada de tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, mestres i famílies.
  • Una eina ecològica, que permet estalviar temps i recursos.
  • Una eina innovadora oberta a totes les iniciatives que sorgeixin en el centre.
  • La nostra adreça de la intranet és: http://phobos.xtec.cat/ceip-ruiz-gimenez

Com entrem a la intranet ?Per entrar a la intranet cal validar-se. Cada usuari té un perfil i una contrasenya i en entrar veula intranet pròpia destinada a aquest usuari.

La intranet està repartida per blocs: Novetats, Calendari, Agenda, Titulars, Xtec, Funcions, Quaderns virtuals, Qui hi ha? Idiomes, Menú.

El bloc Menú: És el bloc principal de la Intranet i ens porta a la majoria d’utilitats.

L’experiència de tenir intranet a l’escola ha estat molt positiva ja que ha millorat la comunicació interna i la gestió del centre. L’objectiu d’aquest curs era posar-la en marxa i que el professorat es familiaritzés amb la nova eina, en fes un bon ús ien veiés la utilitat. El proper curs donarem un nou pas, i tenim la proposta a sobre la taula d’obrir la intranet en la comunicació amb les famílies, i a l’alumnat ( començant pels més grans).

Cal tenir molt en compte que la intranet és una eina molt dinàmica i que necessita de la resposta dels mestres i l’equip directiu. A la nostra escola la resposta ha estat molt bona.

Presentació utilitzada per a ensenyar la intranet al claustre de mestres:

 
Centre de Recursos Pedagògics del Baix Empordà, maig de 2008