Fem una animació
índex
Dolça Vert CEIP Puig d'Arques, Cassà de la Selva
Nivell educatiu: Ed.Infantil
Camps: fotografia, imatge en moviment, imatge seqüenciada, llenguatge audiovisual, vídeo
Àrees relacionades: Intercomunicació i llenguatge, Matemàtiques, Educació visual i plàstica
Programari: Studio
Maquinari: càmera de fotografiar, càmera de vídeo, ordinador, televisor
Entorn: Activitat d'aula
 

En aquesta activitat elaborem una animació amb els objectius de fer adonar que per fer una animació cal seguir un procés i de vreflexionar sobre com es produeix el moviment en una animació.
Entre tots els alumnes pensen una història i li posen un títol. Comencen fent el guió literari i el visual amb els diàleg i altres sons.
Planifiquem totes les tasques i punts de vista en funció del que volem explicar.
Seguidament, es decideix les tasques que farà cadascú:

 • Fer les fotografies dels personatges i tot el material que necessitem.
 • Filmar (un alumne serà tindrà el comandament de la càmera, un estarà pendent del monitor, els altres mouran els elements).
 • Posar la veu.
 • Visionar-lo i fer la crítica.
  Per donar a conèixer el resultat del nostre treball es fa un un cartell per convidar a tota l’escola a veure la pel·lícula.
  Quan avaluem aquesta activitat tenim en compte: la capacitat de saber continuar una història, l’elaboració del text de diàleg dels personatges , i la seva actitud les alumnes en tot el procés (saber-se esperar, grau d’interès i participació).

 •  
   
  Centre de Recursos Pedagògics del Gironès, març de 2007