Taller de revista
índex
Ricard Roca CEIP Font de la Pólvora Girona
Nivell educatiu: Ed.Primària
Camps: mitjans de comunicació, processador de textos
Àrees relacionades: Llengua
Programari: Open Office, Paint Shop Pro
Maquinari: Ordinador i càmera de fotografiar
Entorn: Taller
 
El taller de revista

Ens trobem davant un grup de nens de 5è. i 6è. amb problemes greus amb la llengua escrita, en català i castellà, i també amb la llengua oral. Treballem a les àrees de llengua aquest aspecte i aprofitem l'agrupació de tallers per grups de 8 nenes i nens per fer incidència en alguns aspectes de manera individualitzada.

El treball té una durada de 4 sessions de dues hores seguides. Per aquest motiu ens proposem fer una pàgina cada dia (sempre amb tot el material preparat abans). Al final del taller s'imprimeixen còpies de la revista per a les classes. El treball s'inclou dins la programació general de tallers que a l'escola fem a tots els cursos. Cada grup de tallers repeteix el taller en dues ocasions, per la qual cosa participa directament de dos números de la revista.

Procurem valorar críticament el contingut de cada notícia perquè el barri en general és molt donat a estendre rumors de tota mena. Expliquem la diferència entre els indicis i les notícies i la importància de seguir publicant només el que és absolutament cert.

Objectius generals:

 • Promoure la comunicació
 • Facilitar la lectura comprensiva, expressiva i l'entonació
 • Practicar l'expressió escrita com a mitjà objectiu de representar fets
 • Practicar el treball en equip
 • Fomentar l'esperit crític
 • Ampliar el vocabulari
 • Utilitzar l'ordinador adequadament
 • Responsabilitzar-se de la feina pròpia
 • Respectar les idees dels altres
 • Llegir i observar amb atenció els resultats per a millorar-los

Continguts procedimentals

 • Comunicació escrita
 • Elaboració d'articles
 • Treball en equip
 • Ús del diccionari
 • Exposició escrita d'idees i posada en comú
 • Atenció auditiva
 • Enregistrament digital i impressió de resultats

Continguts conceptuals:

 • El diari com a mitjà per a comunicar-se
 • El paper del periodista, el fotògraf, el redactor i el crític

Continguts  actitudinals:

 • Atenció i respecte per les idees dels companys
 • El silenci com a necessari per a treballar i pensar
 • Autovaloració i autocrítica

Activitats:

 • Redacció, correcció i impressió d'articles de diversos formats
 • Lectura, crítica i reflexió de diferents diaris i revistes

Materials:

 • Ordinador i fotografia digital, paper i bolígraf i diccionari

 
Descarrega en PDF uns exemples de revista


Descarrega
 les plantilles OpenOffice
 
Centre de Recursos Pedagògics del Gironès, abril de 2007