La comarca del Ripollès
índex
Montserrat Palomeras i Montserrat Macias .CEIP la Daina de Vilallongade Ter ,CEIP Germans Estabanell de la Colònia Estebanell
Nivell: CI Ed. Primària, CM Ed.Primària, CS Ed.Primària
Camps: fotografia, imatge fixa, imatge seqüenciada, presentació multimèdia
Àrees relacionades: Coneixement del medi natural, Ciències socials , Educació visual i plàstica
Programari: MemoriesonWeb, Paint Shop Pro
Maquinari: càmera de fotografiar, ordinador
Entorn: Activitat d'escola rural
 

Els alumnes de Primària de les escoles de Vilallonga de Ter i de la Colònia Estabanell,Col.locant les corbes de nivell aquest curs estem estudiant la comarca del Ripollès.
Ho fem a partir de la informació que ens han facilitat els diferents ajuntaments de tots els municipis de la comarca.
Per conèixer més d'aprop tot el que anem investigant realitzarem sortides pel territori. La primera que hem fet ha estat per estudiar el relleu, la hidrografia i el romànic de la Vall de Camprodon. Per això hem visitat Setcases, Beget, Rocabruna, Molló i Camprodon. La segona sortida, també amb el mateix caire de la primera, hem visitat Llanars, la Roca i Vilallonga.
Una altra de les activitats importants i complementàries és la construcció d'una maqueta del Ripollès. És una experiència col.laborativa entre els alumnes de Primària.
Per fer la maqueta vam fer una fotocòpia de la comarca del Ripollès, vàrem marcar amb diferents colors les corbes de nivell, a continuació vam retallar la silueta de la comarca i vàrem calcar-la al tauler de fusta. Tot seguit vàrem anar calcant les corbes de nivell sobre les plaquetes de pórex i vam anar retallant i enganxant, després vam pintar la maqueta i finalment vàrem marcar els rius, les carreteres i els pobles, envernissar i posar els rètols.
De cada poble vàrem buscar informació a Internet i de cada sortida es van fer fotografies. També es van fer fotografies del procés de la construcció de la maqueta.

 

 

 
 
Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès, maig de 2007