Retoc digital d'imatges
índex
Raul Torres . CEIP Mossèn Batlle , Blanes
Nivell: CM Ed.Primària, CS Ed.Primària 
Camps: fotografia, imatge fixa
Àrees relacionades: Educació visual i plàstica
Programari: Paint Shop Pro
Maquinari: càmera de fotografiar, escàner, ordinador
Entorn: Treball cooperatiu
El Paint va ser un dels continguts que es varen treballar a les classes d’Informàtica de l’escola Mossèn Joan Batlle. Amb el Word és molt fàcil que els/les nens/es busquin aplicacions pràctiques. Però, com poder fer que el que hem après del paint es pugui traslladar a quelcom significatiu i a la vegada divertit? Així va néixer aquesta proposta didàctica on els nens posen en marxa els recursos que han après amb el Paint, i no només això sinó que indirectament es treballen aspectes com la lateralitat i potenciar la imaginació i la creativitat. Per tal d’aconseguir-ho es van plantejar dues activitats: Mitja cara i Retoc fotogràfic.
Les fotografies es van fer mitjançant la webcam, amb una resolució petita però suficient per desenvolupar l’activitat. Aquest procés agilitza la realització de las fotos i en poc més de cinc minuts els nens ja es posen a treballar. Per tal de fer les fotos es va utilitzar el micro, on el mestre cridava als alumnes, i un cop feta la fotografia sonava el “click”. Això feia molt divertit aquesta tasca, ja que feta de manera sèria podria quedar una mica més monòtona.

Els nens una vegada dibuixaven la silueta anaven emplenen les diferents parts de la cara. La feina del mestre és la d’orientar als alumnes i donar-li confiança per tal que no tinguin por del resultat final.
Un cop acabada l’activitat, es va fa una votació entre els alumnes, i els quatre més votats passaven part del Museu d’Informàtica (els dibuixos imprimits es pengen en un taulell). Això fa que es motivin perquè el dibuix tingui un bon acabat. I en cap moment es transforma en una manera de competir, ja que el procés de selecció es fa de forma lúdica i motivadora.

Per altre banda també es va fer l’activitat de Retoc Fotogràfic. Aquesta activitat consisteix en fer una fotografia del nen, i aquest fer modificacions deixant lliure la seva imaginació i creativitat. Quan acaben de fer-ho tots s’exposa amb el projector i els autors expliquen que volien transmetre amb les modificacions. Cal dir que amb Cicle Superior abans de realitzar aquesta activitat es feia un debat en relació amb les modificacions digitals en revistes, cinema i diferents mitjans de comunicació. De manera que entenguin d’alguna manera que tot no és lo que sembla.

L’experiència es va realitzar en 3 sessions i ha resultat molt positiva, ja que d’entre d’altres coses, han pogut posar en marxa allò que van aprendre, que d’alguna manera es lo que volem aconseguir: LA SIGNIFICATIVITAT.

 
 
Centre de Recursos Pedagògics de la Selva II, maig de 2007