Taller de Plàstica
índex
Carme Grau, CEIP Mare de Déu dels Socors, Hostalric
Nivell: CS Ed.Primària
Camp: fotografia, imatge fixa, publicitat
Àrees relacionades: Educació visual i plàstica, eix transversal
Programari: Paint Shop Pro
Maquinari: càmera de fotografiar, ordinador, escàner, canó de vídeo
 

Durada: 4 sessions d’hora i mitja. Durant els dos cursos del cicle

Material: Fitxes dissenyades pel mestre. Carpeta de fotos. Breu dossier explicatiu de les eines del programa, lliurat a cada alumne.

Objectius:
a) Conèixer el funcionament de les eines bàsiques del programa per
a posterior aplicació en altres àrees curriculars (ex: inserir dibuixos, targes de felicitació .....)
b) Tractar i modificar fotos per a un posterior ús a la vida quotidiana o escolar.

Desenvolupament:
1r C.S
1) Primera sessió: Explicació amb el canó de vídeo de les eines
del programa.
2) Segona a quarta sessió: Elaboració de les diferents fitxes. (
Els alumnes treballen al seu ritme, sols o per parelles )
2n C.S.
1) Primera sessió: repàs del programa amb el canó de vídeo.
2) Segona: Elaboració d’un anunci publicitari, una norma de
l’escola o un paisatge.
3) Tercera sessió: Explicació al canó de vídeo del tractament i
modificació de fotos.
4) Quarta sessió: Modificar una foto.

 
Centre de Recursos Pedagògics de la Selva II, juny de 2007.