Webquest fem un curtmetratge
índex
Raül Torres , CEIP Joan Batlle Blanes
Nivell: CS Ed.Primària
Camp: Edició de vídeo, processador de textos, creació de guions
Àrees relacionades: Llengua Catalana, Ed. Física, Plàstica i Informàtica
Programari: Open Office, Celtx, Pinacle Studio 8
Maquinari: Càmera de vídeo, ordinador, canó de vídeo
Entorn: Activitat d'aula, aula d informàtica, pati


Fem un curtmetratge! És una Webquest que orienta als nens/es a realitzar un curtmetratge.

Perquè mitjançant aquesta tasca els alumnes puguin:

- Potenciar la creativitat.
- Treballar amb equip amb una finalitat comú.
- Utilitzar programes informàtics per materialitzar una història.
- Crear una història.
- Crear un guió.
- Crear un guió tècnic.
- Utilitzar la càmara amb intenció.
- Criticar de forma constructiva.
- Expresar-se amb el cos.


Per tal de realitzar una Webquest s’ha de tenir en compte el nivell al qual va adreçat. Així, a través d’accessos a material (pàgines...) els alumnes van investigant per tal de realitzar de forma creativa el producte, en aquest cas un curtmetratge.

Perquè la Webquest funcioni es té en compte que el mestre actuarà de guia en tot moment i que l’alumne es compromet a implicar-se de forma íntegra en la creació.

Es pot fer una mostra de curtmetratges abans de començar la Webquest per motivar als alumnes.

La Webquest està vinculada a moltes àrees així que la interdisciplinarietat serà obligatòria per tal de realitzar-la amb èxit. A través de l’ordinador obtenen la informació que més endavant posen en pràctica de forma real. De manera que es fa una aproximació al que hauria de ser la Informàtica en els alumnes, una eina útil per tal de millorar la seva vida diària.

Al final quan aconsegueixen l’objectiu, a més d’experimentar el fet de realitzar un curtmetratge han aconseguit treballar en grup, de forma autònoma i amb un objectiu comú. Tant el procés com el producte són prou interessants per l’alumne, fins i tot una vegada acabat, es pot fer una projecció i els alumnes poden compartir la seva creació amb altres companys, familiars etc.

 

Aquesta Webquest s’ha posat en pràctica en una parcialitat, degut a les dificultats d’aconseguir que els mestres s’impliquin de forma interdisciplinària. De totes maneres, les parts que s’han treballat han sigut molt positives. Sobretot quan observes que els alumnes avancen de forma autònoma en la realització dels diferents objectius.

 
Centre de Recursos Pedagògics de La Selva II, maig de 2008.