50 lectures

Document elaborat pel grup de treball de l’Associació de Mestres Rosa Sensat “Lectura: pressió o passió”, coordinat per Jaume Centelles i Josep Francesc Delgado.

Educació infantil (1-10)

Cicle inicial de primària (11-20)


Cicle mitjà de primària (21-30)

Cicle superior de primària (31-40)

Educació secundària (41-50)