contes amb spc
Imprimeix
Localització http://www.edu365.com/primaria/contes/contes_spc/
Etapa / Cicle educatiu Primària
Ārea principal

Habilitats comunicatives

Continguts

Estructura narrativa

Tipologia d'ús Exposició i intervenció de l'alumne
Descripció

Contes infantils amb sistemes alternatius i augmentatius de comunicació