Treballem el diari
Imprimeix
Localització

http://www.edu365.com/

http://www.tv3.cat/pinfok/InfkSeccio.jsp

Etapa / Cicle educatiu Cicle superior
Ārea principal

Llengua

Continguts

-Propiciar l'apropament entre la informació que l'alumne rep a l'escola i la que arriba de l'entorn i els mitjans de comunicació.
-Desenvolupar les habilitats de recerca d'informació.
-Desenvolupar habilitats de competències lingüístiques relacionades amb la comprensió lectora i l'expressió escrita.

Tipologia d'ús Presentació del professor i intervenció de l'alumne
Descripció

Es proposa consultar durant 15 minuts alguns diaris de forma col·lectiva i amb una periodicitat de dues vegades a la setmana. Després de la lectura i la posta en comú del que es coneix sobre el tema es pot demanar als alumnes que en facin un treball individual de resum, opinió personal, recerca...