Educació Especial
 

Pintar en pantalla. V: 42
Programa que permet escriure directament en la pantalla sense necessitar el suport de cap finestra. Funciona en Windows 2000, XP o superior. Quan s'executa, al prémer clic comença a dibuixar i plega quan s'aixeca el clic. Per anar a les opcions del menú acosteu la rata a la part esquerra o dreta de la pantalla. Amb clic dret canvia d'opció, pintar en pantalla o transparent, que significa que els clics els rep la finestra on hi ha el mouse.
Creat per Jordi Lagares. http://www.xtec.net/~jlagares/

   
 
Vídeos sobre la Pissarra Digital
En aquesta pàgina podem trobar sis videos, en els quals es mostra com han usat la Pissarra Digital en diversos centres, com instrument d'ensenyament-aprenentatge. Aporta nombroses idees de com utilitzar-la en cada cas i nivell educatiu. Il·lustrant-nos a més, amb les reaccions dels alumnes, i la motivació que suposa per a ells l'ús d'aquesta metodologia. Els exemples que es mostren són només alguns dels casos en els quals s'ha utilitzat aquest recurs en l'escola. Aquests en concret són proporcionats per DIM,que ha portat a terme un projecte per a potenciar l'ús educatiu de la Pissarra Digital.
   
 
Kit desplaçament canó
Exemple d'un muntatge fet per l'IES Illa de Rodes de Roses per facilitar el desplaçament del vídeoprojector en el centre. Pot completar-se amb més prestatges per instal·lar-hi altres aparells: reproductors de DVD o de VHS.
   
  Google Earth
Google Earth és un sistema d'información geogràfica que combina mapes i imatges de satèl·lits i permet observar amb bastant detall qualsevol punt del planeta. Hi ha una versió gratuïta (Google Earth Plus). Funciona amb Windows XP i requereix una connexió a Internet de banda ampla.
En aquest portal educatiu hi ha unes propostes didàctiques molt interessats per treballar a la classe de geografia: http://www.eduteka.org/GoogleEarth2.php
   
 

Materials divulgació
Materials presentats en les sessions divulgatives: Kit d'internet a l'aula i TIC aula: Parvulari i cicle inicial, adreçades al professorat de les diferents etapes o cicles, amb la finalitat de potenciar el coneixement i l'ús dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents temes relacionats amb l'ensenyament i l'aprenenatge.