Llicències d'Estudi Retribuïdes. Curs 1992-1993 
Adreça web

 
Títol: La fonamentació matemàtica de la física del segle XX
Autoria: Antoni Mussons i Requesens
Modalitat: A
Característiques: Es tracta d’un llibre entorn a la física del segle XX de 475 pàgines en format PDF. Consta fonamentalment de 12 capítols i 7 apèndixs. Es troba a
l’adreça http://www.xtec.net/~amussons/fisica/.
Orientació del treball: És un llibre de text per a la formació de professors de física i en la seva major part ha estat dirigit i supervisat pel Departament de Física
Teórica de la UAB.
Temes i/o Identificadors: Lagrange, Hamilton, relativitat, Minkowski, Einstein, camps, electromagnetisme, gravitació, forats, univers, Big Bang, quàntica, Dirac, Feynman, renormalització, qubits, teletransport, EPR, partícules, SU(3), gauge, electrofeble, cromodinàmica, Higgs, unificació, supergravetat, supercordes, llaços, tensors, Hilbert, representacions, Gödel, termodinàmica, informació, astronomia.
Nivell: Educació secundària.
Resum: Es desenvolupa de forma rigorosa tot el panorama de la física del segle XX en un nivell intermedi entre els llibres de divulgació per al gran públic i els
altament especialitzats per a la recerca. El tractament matemàtic hi és present i els apèndixs desenvolupen aquells aspectes en què la comprensió és més difícil.
Adreça de correu electrònic: amussons@xtec.net.