Torna a la graella anterior

Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1996-97 
  Memòria del treball
 
 
Títol: L’ús de les fonts orals a l’ensenyament de la història
Autoria: José Fernández Segura
Característiques: Conté 327 pàgines amb annexos 1, 2
Orientació del treball: És un projecte d’estudi i de treball sobre l’ús de les fonts orals a l’ensenyament de la història a l’ESO i al Batxillerat. El període històric estudiat ha estat el franquisme a Catalunya. S’ha fet una anàlisi bibliogràfica d’aquest període històric i de l’ús de les fonts orals. Tot aquest treball previ s’ha fet en funció de l’elaboració de dos seqüències didàctiques que s’han experimentat a l’IES "Esteve Terradas" de Cornellà de Llobregat i a l’"IES del Vallès". Les professores que han portat a terme l’experimentació han estat Dolors Freixenet i Maite Martínez
Temes i/o Identificadors: Història; didàctica; fonts orals; història oral; ensenyament; avaluació; història local; Catalunya; franquisme; Sabadell, Cornellà; moviment; obrer; oral
Destinataris: Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat
Resum: Es tractava d’aplicar la metodologia de la història oral a l’ensenyament d’aquesta disciplina en els diferents nivells educatius de l’ensenyament secundari, l’ESO i el Batxillerat. El període històric objecte de l’estudi i de l’experimentació didàctica ha estat la dictadura franquista a Catalunya.

S’han consultat al voltant de cent títols sobre el període de la dictadura franquista a Espanya, Catalunya i les ciutats on s’ha realitzat l’experimentació de les seqüències didàctiques, Cornellà de Llobregat i Sabadell. També s’han consultat al voltant d’una trentena de títols sobre fonts orals, un 50% dels quals són articles, i la base de dades SINERA, les Actes de les "Jornadas de Historia y Fuentes orales" i els fonts del Departament d’Ensenyament de Fonts Orals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

Els aspectes més rellevants de l’experimentació i que cal ressenyar, són els següents: més motivació de l’alumnat, aprenentatge més significatiu, foment dels valors de respecte per les idees dels altres, rigor en el treball, descoberta de la relació del que s’estudia en els llibres amb la realitat de la vida de cada dia, participació activa de l’alumnat, capacitat d’establir conclusions amb més riquesa argumental, consolidació i ampliació de continguts procedimentals i valoració positiva del treball en equip.