Torna a la graella anterior

Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1997-98 
Memòria del treball en format AcroRead.

 
Títol: Valors i felicitat: Educar per a l’acceptació del fracàs, la pèrdua, el sofriment i la mort
Autoria: Joana Giralt Bolasell
Característiques: Conté 100 planes amb bibliografia i 7 annexos (273 planes).
Orientació del treball: Treball d’investigació. Material per a l’aula
Temes i/o Identificadors: Valors, ensenyament de valors, ensenyament dels valors que poden sorgir de situacions negatives com són el fracàs, el sofriment, la pèrdua o la finitud. 
Destinataris: Ensenyants, Educació Primària, Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria.
Resum: “El paper del mestre és educar. Cal fer descobrir als nens/es el que és un valor, fomentar l’esperit crític, fer-los responsables d’establir la seva pròpia escala de valors. Hi ha una munió d’ideals i cada persona ha d’escollir els seus”.

El treball que presento té tres parts: entrevistes als mestres, recerca i tria de material i passada als nens/es.

Tots els mestres estaven d’acord en què hem de buscar material i treballar valors que surten de situacions negatives, com poden ser la paciència, la serenitat...  i per la gran majoria, el respecte era l’eix vertebrador de tots els valors.

En la recerca del material vaig rebre una gran ajuda dels professors/es amb comentaris sobre el que jo els oferia, i alguns fins i tot suggerint-me quelcom que havien llegit o vist.

Els alumnes varen ser sorprenents per a mi. Nosaltres no volem que s’enterin de segons què per la por que pateixin. Però hem pensat mai que el que els fa patir més és el desconeixement?

Aquest és el meu treball: una prova que la pedagogia del sofriment, del fracàs, de la pèrdua i de la finitud és possible i necessària, dins el curriculum dels alumnes de Primària.

He començat un treball que cal continuar. S’ha d’educar per la vida i en el viure també hi trobem el sofriment, el fracàs, la pèrdua i la mort. Per això una pedagogia que ens porti a l’acceptació d’aquestes realitats és necessària a l’escola.