Núria Torrents i Gallecs. Activitats de comprensió lectora amb el clic.

Aquest treball consta de diferents documents:

a. La memòria

b. El material per usal a l'aula. Són activitats clic, per accediri-hi  has de tenir instal·lat el clic al teu ordinador.
    Si no el tens, fes clic aquí i segueix les instruccions que et sortiran en paltalla.
    Un cop install·lat, podràs accedir a les activitats fent clic aquí.