Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
  Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Estudi i seguiment de comunitats de lepidòpters a la comarca del Berguedà
Autoria: Eloi Escútia Fors
Característiques: El treball està constituït per dos materials: un material textual i un material informàtic. El material textual, d'una extensió de 40 pàgines, consisteix en un CV per a segon cicle de l'ESO anomenat "Papallones". El material informàtic consisteix en una pàgina web que sota el títol de "Papallones del Berguedà" ens mostra els itineraris que per al seguiment de papallones s'han dissenyat als quatre centres de la comarca i els resultats que s'han obtingut.
Orientació del treball: Treball d'investigació sobre les papallones diürnes d ela comarca del Berguedà que s'ha traduït en l'elaboració d'uns materials útils per tractar el tema objecte d'estudi a l'aula (crèdit variable i pàgina web).
Temes i/o Identificadors: Ciències de la naturalesa; treball de camp.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria, segon cicle.
Resum:  El treball d'investigació s'ha dut a terme entre els mesos de febrer i setembre de l'any 2001 a la comarca de la Catalunya central el Berguedà. S'han dissenyat quatre aitineraris d'observació de papallones diürnes i se n'ha fet un seguiment setmanal de marça a juny. Alhora s'han anat fent sortides a diversos punts de la comarca que han permès obtenir unes primeres dades sobre les espècies de ropalòcers que podem observar al Berguedà. Paral·lelament a aquest treball de camp, s'han elaborat els materials que han de permetre el tractament d'aquest tema al segon cicle de l'ESO, dins d ela franja dels crèdits variables. El resultat és un CV anomenat "Papallones". També s'ha dissenyat una pàgina web on s'han integrat les infomracions obtingudes durant el treball de camp.