Eulàlia Lledó Cunill. Escriptores del món. Guia de recursos i orientacions didàctiques per a la literatura

Aquest treball consta de diferents documents:

a. La memòria   

b. Les unitats didàctiques: Escriptores del món

c. La base de dades Cassandra.
    Per usar aquesta base de dades tens dues opcions:
    1. Consultar-la en format pdf   
    2. Instal·lar al teu ordinador el programa i la base de dades. Per això, fes clic aquí, obre l'arxiu i segueix les instruccions que  apareixeran en pantalla.
    També pots consultar la presentació de la base. i un document d'ajuda per usar-la