Mercè Barrull Garcia. L'anglès a les nostres aules: una llengua per comunicar-se?

Annexos

1. Anàlisi estadística i qüestionari inicial i final
2. Activitats i materials per a l'aprenentatge d'estratègies d'interacció oral
3. Activitats i materials AICLE
4. Anàlisi dels qüestionaris elaborats després de les activitats AICLE
5. Transcripcions dels enregistraments realitzats durant les activitats per a l'aprenentatge d'estratègies d'interacció oral
6. Transcripcions dels enregistraments realitzats durant  les activitats AICLE