REPORTATGES d' actes, reunions i jornades de l'AREA TIC

.

Pàgina WEB dels Serveis Territorials al Vallès Occidental (experiències de centre, jornades...)

.

MOODLE de Serveis Territorials al Vallès Occidental (Projecte EDUCAT1X1, recursos...)