Els bancs, de trencadís blanc i amb formes arrodonides, serveixen de suport als grans fanals de sinuosa estructura. Aquests, de ferro forjat grana i daurat, prenen formes vegetals i de "cop de fuet". Formant un quart de cercle, els fanals sostenen globus de llum amb estructura de ferro.

En la urbanització del Passeig de Gràcia van tenir un paper important els fanals-banc. Tenen una doble funció: com a banc i com a fanal. Els bancs, de ressonàncies gaudinianes, han confós sempre els barcelonins respecte a la paternitat de l'obra. Amb la reforma del Passeig en la dècada dels setanta, els fanals-banc van perdre protagonisme. Actualment, encara que restaurats i recuperats, són agredits per les proteccions de les rampes dels aparcaments i conviuen amb altres elements urbans del mateix passeig.