EL MODERNISME Cronologia
1833-1865
Primera gran onada d’expansió de la indústria catalana amb predomini de la màquina de vapor basada en la utilització del carbó com a font d’energia. Les importacions de cotó en floca es multipliquen per set a Catalunya (de 2.912 tm el 1835 a 21.207 tm el 1860).
 
1860-1895
Les importacions de cotó en floca es multipliquen per més de tres (1860: 21.207 tm, 1895: 67.919 tm). La crisi de la fi de segle farà que les importacions el 1900 disminueixin a 62.741 tm.
 
1861-1867
Expansió de la xarxa ferroviària: 1861, comunicació directa per Lleida entre Barcelona i Saragossa; 1862, comunicació Barcelona i Girona (1878, fins a Portbou); 1867, comunicació directa entre Barcelona i València per Tarragona.
 
1865-1900
Reubicació de la indústria tèxtil, especialment cotonera, enfront de la impossibilitat de poder continuar utilitzant el carbó com a energia primera. Utilització de l’aigua amb l’aprofitament intensiu de les conques del Llobregat i del Ter.
 
1868-1874
Sexenni Revolucionari. Etapa democràtica que plantejarà a Catalunya els antagonismes socials latents. Mentre la burgesia conservadora s’espantarà davant l’activisme revolucionari, el republicanisme federal serà incapaç d’aconseguir el suport popular necessari per a consolidar la seva experiència democràtica (I República). Tanmateix, quedarà palesa la diferent evolució social entre Catalunya i la resta de l’Estat espanyol.
 
1870
Fort creixement del moviment obrer organitzat. Durant el juny té lloc a Barcelona el I Congrés Obrer, dins del marc de la Internacional (AIT), que es decanta cap a postures abstencionistes i àcrates.
 
1873
Proclamació de la I República. El caràcter democràtic i avançat del règim no impedeix que des del moviment obrer no s’accepti com a solució.
 
1874
Cop d’estat militar. L’oligarquia tradicional de base agrària i financera recupera el poder. Restauració dels Borbons. L' AIT és declarada il·legal.
 
1874-1886
Etapa d'expansió de l'economia catalana coneguda popularment com la febre d'or.
 
1877
Pi i Margall publica Las Nacionalidades, on resumeix el seu pensament federalista.
 
1878
Lluís Domènech i Montaner publica l'article En busca d'una arquitectura nacional on defensa la necessitat de noves formes modernes i nacionals en l'arquitectura.
 
1879
Valentí Almirall treu a la llum el primer diari en català, el Diari Català.
 
1879-1989
La fil·loxera travessa els Pirineus el 1879; el 1882 apareix al Maresme, el 1887 al Penedès i el 1889 al Priorat. Destrucció pràcticament completa de la vinya catalana.
 
1880
Primer Congrés Catalanista promogut per Valentí Alrmirall per tal de consolidar l’estructura organitzativa del moviment catalanista.
 
1881
Congrés obrer a Barcelona que crea la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, de tendència anarquista.
 
1882
Inauguració del Centre Català inspirat per Valentí Almirall. Acord de no-militància ni col·laboració amb els partits espanyols.
 
1883
Congrés del republicanisme federal, d’on surt un projecte de Constitució de l’Estat català dins la Federació espanyola.
 
1885
Memorial de greuges adreçat al monarca espanyol on s’expressen les necessitats de dotar Catalunya d'autogovern.
 
1886
Valentí Almirall publica Lo Catalanisme on desenvolupa les seves teories sobre l’autogovern català.
Instal·lació a Sant Martí de Provençals de la fàbrica Rivière dedicada a la fabricació de teixits metàl·lics.
 
1888
Fundació a Barcelona de la UGT i el PSOE (el 1899 es traslladaran a Madrid).
Exposició Internacional de Barcelona.
 
1890
Primer 1 de Maig.
 
1891
Fundació de la Unió Catalanista, que intentava aplegar totes les institucions que lluitaven per les reivindicacions del país.
 
1891-1896
Forta agitació rabassaire a causa dels desastres de la fil·loxera i els contractes de rabassa morta.
 
1892
Bases de Manresa, projecte d’autonomia per al Principat de caràcter bàsicament conservador.
El bisbe Torres i Bages publica La Tradició Catalana, visió tradicionalista del catalanisme.
 
1892-1897
Període d’atemptats anarquistes.
 
1894
Creació de la Companyia d'Electricitat que construí les primeres centrals hidroelèctriques pirinenques.
 
1897
Fundació de l’Electroquímica de Flix.
Incorporació a Barcelona de Gràcia, Sants, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu i les Corts.
Instal·lació de la cervesseria Els quatre Gats a l'edifici Martí d'en Puig i Cadafalch; aquest serà el local de reunió de l'ala més innovadora del Modernisme.
 
1898
Guerra amb els EUA i pèrdua de les colònies antillanes (Cuba i Puerto Rico) i asiàtiques (Filipines).
 
1899-1901
Intents de la burgesia catalana d’aprofitar la desfeta del 98 per introduir modificacions profundes en l’estructura de l’Estat espanyol.
El rebuig del govern central al reformisme i la seva política tributària provoquen el tancament de Caixes, moviment de resistència passiva de la burgesia catalana contra el govern.
 
1901
Creació de la Lliga Regionalista com a partit polític de la burgesia catalana. Lerroux inicia també la formació d’un partit republicà radical anticatalà i enfrontat a la Lliga.
 
1902
Fracàs de la vaga general per a la reducció de la jornada laboral.
 
1905
Víctor Català (Caterina Albert) publica Solitud.
 
1906
Llei de jurisdiccions per reprimir els delictes contra l’exèrcit i la unitat espanyola. Configuració contra aquesta llei de Solidaritat Catalana, formada per tots el partits catalans exceptuant els lerrouxistes.
 
1907
Triomf aclaparador de Solidaritat Catalana.
 
1909
Protesta popular contra la guerra del Marroc el mes de juliol, que acabarà amb una vaga general i una insurrecció popular (Setmana Tràgica) que és reprimida brutalment.
 
1910
Constitució de la Confederació Regional de Treballadors de Catalunya, de tendència anarco-sindicalista que l’any següent (1911) configurarà la CNT.
 
1914-1925
Període de vigència de la Mancomunitat de Catalunya. Dominada políticament per la Lliga, havia de ser l'embrió d'un autogovern català que no arribà.
 
1914-1918
I Guerra Mundial.
Moment expansiu per a l'economia catalana per l'oportunitat que ofereia la no-bel·ligerància de l'Estat espanyol.