Descripció
Ajuntament de Les Franqueses
Context / Síntesi

Context:
Edifici aïllat, assentat sobre la carretera de Puigcerdà. En front s’ha creat un petit nucli urbà. Constitueix una important fita arquitectònica en la carretera de Ribes.Síntesi:
L’edifici, abans estava dividit en: escola de noies a l’esquerra, l’Ajuntament al mig i l’escola de nois a la dreta. Més endevant, l’escola ja no estava dividida pel sexe, i es va dividir per edats, els petits a un cantó i els grans a l’altre cantó. Actualment, tot l’edifici forma part de l’Ajuntament, encara que a on hi havia l’escola de noies, ara hi han espais culturals, correus i el jutjat. Al cantó dels nois hi han les oficines de Les Franqueses.

La llegenda de Les Franqueses: Conta la tradició que una virreina de Barcelona transitava pel camí antic de Granollers i que, en arribar a la sagrera de Corró d’Avall, prop
de l’església, va donar a llum un infant. Els veïns la van acollir "amb tota franquesa" i la van auxiliar. La virreina, agraïda, va concedir als nats dintre del terme municipal el dret de dir-se "fills de Barcelona". En commemoració d’aquesta gràcia, es va instal·lar un pedró a la plaça, amb l’escut de Barcelona i el nom de les Franqueses inscrit a sota.

Com a llegenda, és bonica, però la realitat històrica és una altra. Dir que hom se’n va a les Franqueses és no anar enlloc concret, ja que com a poble no existeix. És a dir, durant la repoblació de l’Edat Mitjana alguns territoris que quedaven lliures de la senyoria feudal se’ls anomenà territoris de franquesa. Antigament, aquestes franqueses, mencionades al privilegi atorgat pel comte de Barcelona Ramon Berenguer I, el 1025, els habitants de la ciutat i del comtat de Barcelona, corresponien al Vallès, el castell d’Olèrdola i al Penedès. Pel que fa al Vallès, la demarcació de Les Franqueses s’estenia a moltes més parròquies que les que formen l’actual municipi i s’incloïa també Granollers. És per això que no hi ha cap nucli urbà ni tan sols cap antiga església parroquial que porti el nom de Les Franqueses. A la casa de la vila ens trobarem que estem a Corró d’Avall, dins del municipi de Les Franqueses. I el mateix podem dir quan ens arribem a Marata, a Llerona o a Corró d'Amunt. Els rètols de les carreteres són molt clars en aquest sentit, i és molt agradable el fet que es respecti la personalitat de cada poble. El perill del centralisme l’han evitat perfectament a Les Franqueses.