endevina l'instrument
---
---
els intruments de l'orquestra
---

Clica sobre la nota, escolta la melodia, i endevina a quin instrument correspon.  
 
Si no veieu el joc,
instal·leu-vos el plugin del Flash

 
<IMG SRC="joc1.gif" WIDTH=600 HEIGHT=850 usemap="#joc1" BORDER=0>