la Mireia i les timbales els instruments de
l'orquestra
--- ---