Troba la nota!
---
---
els intruments de l'orquestra
---

Escolta la melodia i intenta reproduir-la. Cada vegada és
més difícil !!!
 

 
Si no veieu el joc,
instal·leu-vos el plugin del Flash

 
<IMG SRC="joc2.gif" WIDTH=550 HEIGHT=300 usemap="#joc2" BORDER=0>