el piano
---
---
Nadales a la XTEC
1999

---

 
L'Òscar i el piano
 
L'Òscar, uns més que d'altres, dedica cada dia una estona a tocar el piano, però, des que prepara el concert del dia 22 de desembre, és que no para!
 
El piano és un instrument de teclat, de cordes percudides, compost d'una taula de ressonància sobre la qual, mitjançant un pontet, es tesen les cordes, fixades d'una banda a un marc, normalment de ferro, i de l'altra al claviller. Sobre aquest marc les cordes arriben a exercir una tensió d'unes vint tones.
 
 
  Escolteu algunes de les possibilitats expressives del piano. Fixeu-vos en la potència que tenen els greus.      
 
 
El so es produeix mitjançant uns martells que, comandats per l'acció de les tecles, percudeixen i posen en vibració les cordes.
 
La denominació piano, amb què normalment identifiquem aquest instrument, és una abreviació del seu veritable nom: piano e forte, nom que dóna una idea més aproximada de quin ha estat el sentit de la recerca iniciada cap el segle XIII amb els diferents intents per acoblar martells a alguns instruments de corda polsada de l'època. El resultat d'aquestes experiències no acaba d'obtenir l'èxit desitjat, tant expressiu com tècnic, fins a començaments del segle XVIII, tot i que hauran de passar encara uns quants anys fins que, quasi a finals d'aquest mateix segle, principis del XIX, les noves millores tècniques incorporades, els canvis en els gusts i les noves necessitats expressives dels compositors, permetran a aquest instrument assolir el seu paper.
 
el piano
Controlar la sonoritat i l'expressió de les cordes un cop s'han posat en vibració, ha estat l'objectiu d'aquesta recerca. L'instrument resultant disposa d'un mecanisme sofisticat que, amb apagadors que s'articulen simultàniament amb els martells i controlen la intensitat sonora segons la pressió que s'exerceix sobre les tecles, i amb pedals que desplacen el mecanisme o allunyen els apagadors, permet unes possibilitats expressives i una potència de so, com les que tots coneixem.
 
Més per qüestions estètiques que no pas per les seves qualitats tècniques, el piano rep un tractament d'instrument solista: concerts per a piano, concerts per a piano i orquestra..., no essent fins a pràcticament aquest segle que alguns compositors afegeixen la seva sonoritat a la de l'orquestra com un instrument més. També, per les seves possibilitats harmòniques, rítmiques i melòdiques, el piano té un paper destacat en molts dels estils que configuren el panorama musical actual: jazz, rock, pop...
 

Audicions suggerides:
---
Concerts per a piano, de Mozart, Beethoven, Schubert...
Escenes infantils, de R. Schumann
Obres per a piano, d'E. Satie
Köln Concert, de Keith Jarret


Si voleu fer qualsevol consulta sobre el piano de l'Òscar o el concert del dia 22 de desembre, escriviu a: oscarpiano@pie.xtec.esDibuixos: Montserrat Tobella.
Imatges dels instruments: Instrumentos musicales, Microsoft.
Coordinació: Carles Navarro, de Supermúsics