Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de l'Escola Sant Joan Baptista

Un drac es volia menjar
a la gent del poble de Sant Joan.


Van sortejar
pel drac donar de menjar.


A la princesa li va tocar
i el seu pare es va angustiar.


La princesa a la cova va anar
i el drac la va veure ja.


Sant Jordi va arribar
i el drac va matar.


Una rosa a la princesa li va agradar
i felišos van estar.

---