Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de l'Escola Sant Joan Baptista

Era un poble molt tranquil
amb un rei molt amable i gentil.


El drac dolent, dolent
es menjà tota la gent.


Per la boca li sortia el foc
valga'm Déu, quin sofoc!.


El menjar de tot el dia bé ha paït
i l'estómac li ha quedat ben agraït.


Ara fa una becaineta
se'l sent roncar des de la Barceloneta.


Al drac molt enrabiat
la llança li han clavat.

---