Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de P5. Escola Isabel de Villena

En un poble molt llunyà
la gent es va espantar.


...perquè el drac de la cova sortia
i es menjava el que volia.


Per poder-lo alimentar
a la princesa li va tocar.


Mentre el drac està esperant
la princesa està plorant.


Aquest drac molt afamat
va a buscar el seu primer plat.


Quan està a punt de clavar les dents
Sant Jordi ve corrents.


Una llança li va clavar
i el drac va matar.


De la sang que va sortir
una rosa va florir.


Quan la rosa li va donar
de la princesa es va enamorar.

---