Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de 2n. Escola Isabel de Villena

Les persones han anat al drac
i se les ha menjat.


A la princesa han sortejat
i a ella li ha tocat.


La princesa se n'ha anat
a la cova del drac.


El príncep ha arribat
en el seu cavall muntat.


El Sant Jordi ha lluitat
i al drac ha guanyat.


Al drac han matat
i tothom se n'ha alegrat.

---