Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de 6 B2. CEIP Sant Jordi

El drac fart de menjar
a la princesa volia tastar.


El rei, la princesa no li volia donar
i el drac el caos va crear.


Un cavaller va arribar
i el poble va salvar.


El cavaller volia lluitar
per el drac es va espantar.


El cavaller una rosa li va donar
i la princesa es va enamorar.


CEIP Sant Jordi - Mollet del Valls
Alumnes de 6 B Grup 2.

---