Per Sant Jordi... una auca ENRERA
Alumnes de l'IES Santa Margarida i els Monjos

El drac amb les seves flames a Montblanc va arribar
i el poble, fet un grapat de miques, va quedar.


El rei una assemblea va organitzar
perquè la gent del poble el seu bestiar pugués donar.


Ovelles, cabres, bous i cavalls es van acabar
i la princesa al drac va tenir d'alimentar.


Sant Jordi, cavaller ben plantat, al poble va arribar
decidit a plantar cara al drac i a la princesa salvar.


Sant Jordi, davant el drac es va plantar
i d'un fulminant atac victoriós es va alçar.


Sant Jordi el cor de la princesa es va guanyar
i de la sang del drac una rosa en va brotar.

---